Wyprzedaż majątku nieprodukcyjnego

Wyprzedaż majątku nieprodukcyjnego

W przypadku majątku nieprodukcyjnego motywem wiodącym staje się dążenie do obniżenia wysokich kosztów związanych z jego utrzymaniem, (stąd w tej kwestii kredyty nie mają znaczenia, bo nie są brane pod uwagę) natomiast cele i techniki restrukturyzacji nie zmieniają się w istotny sposób. Jest to szczególnie zauważalne w odniesieniu do nieruchomości, które tworzą majątek socjalny. W warunkach krajowych majątek ten powstał w okresie przerostu funkcji socjalnych przedsiębiorstw, często posiada dużą wartość księgową, a koszty bieżące związane z jego utrzymaniem stanowią znaczne obciążenie dla przedsiębiorstwa, które nie może postawić na kredyty z racji swojego charakteru administracyjnego.

W wyniku trudności z jego zbyciem przedsiębiorstwa korzystają z możliwości stwarzanych przez istniejące ustawodawstwo ,np. powołanie na majątku socjalnym spółek prawa handlowego z udziałem przedsiębiorstwa lub jego pracowników, sprzedaż pracownikom którzy korzystają z majątku np. z mieszkań zakładowych, przekazanie majątku nieodpłatnie organom administracyjnym albo sięgnięcie po kredyty na spłatę. Restrukturyzacja aktywów krajowych przedsiębiorstw pomaga podobnie jak w warunkach rozwiniętej gospodarki, uczynić ich strukturę bardziej przejrzystą i łatwą w zarządzaniu.

Podobne artykuły
Obowiązkowe zajęcia dodatkowe

Obowiązkowe zajęcia dodatkowe

Wiadomo, że żeby być geniuszem, trzeba się dużo uczyć. Dlatego w dzisiejszych czasach już od ...
Najlepsze agencje seo - zestawienie

Najlepsze agencje seo - zestawienie

W aktualnych czasach skuteczna promocja jest istotą do tego, by zaistnieć w świecie na wielką skalę ...
Upiększanie i regeneracja dłoni

Upiększanie i regeneracja dłoni

Zabiegi upiększające dłonie pozwalają zachować ich odpowiedni wygląd i chronią przed pękającymi ...